Tìm kiếm thuật ngữ

Tra cứu thông tin - Từ - Tài liệu kinh tế về lĩnh vực tài chính & chứng khoán

tìm kiếm theo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tin mới nhất

Trái phiếu không được nhận trái tức/Zero coupon bonds

.

Thông tin chung

THUỘC NHÓM
Trái phiếu

SỐ LƯỢT XEM
2642

NGÀY CẬP NHẬT
21/10/2013

Trái phiếu không được nhận trái tức / Zero coupon bonds

Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 0 được bán ở mức giá chiết khấu.

Người nắm giữ trái phiếu zero coupon này chỉ được thanh toán một lần, một số tiền xác định, vào một thời điểm xác định trong tương lai. Một số loại trái phiếu zero coupon được điều chỉnh theo lạm phát, nói cách khác số tiền được thanh toán trong tương lai sẽ có sức mua tương đương với sức mua của mệnh giá trái phiếu.

Do được thanh toán theo mệnh giá cố định nên giá của trái phiếu lãi suất 0 chỉ phụ thuộc vào thời hạn thanh toán của nó, càng gần thời hạn thanh toán giá trái phiếu zero coupon càng cao. Trái phiếu zero coupon ngắn hạn thường có thời hạn thanh toán dưới một năm và được gọi là ""tín phiếu"". Tín phiếu Kho bạc Mỹ là loại trái phiếu năng động nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

Nguồn: ST

Thuật ngữ cùng chủ đề Tất cả

Thuật ngữ mới nhấtTất cả