Tìm kiếm thuật ngữ

Tra cứu thông tin - Từ - Tài liệu kinh tế về lĩnh vực tài chính & chứng khoán

tìm kiếm theo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tin mới nhất

Bảng lương sản xuất - Mỹ/Manufacturing Payrolls - US

.

Thông tin chung

THUỘC NHÓM
Kinh tế vĩ mô

SỐ LƯỢT XEM
18308

NGÀY CẬP NHẬT
06/05/2014

Bảng lương sản xuất - Mỹ / Manufacturing Payrolls - US

Bảng lương sản xuất đo lường công việc được tạo mới hay mất đi trong lĩnh vực sản xuất.

Số liệu Bảng lương sản xuất được thể hiện qua sự thay đổi thuần trong số lượng việc làm trong ngành sản xuất so với số liệu tháng trước đó.

Số liệu này quan trọng vì đây là một chỉ báo về sức khỏe của lĩnh vực sản xuất. Bảng lương sản xuất cao có thể báo hiệu sự gia tăng trong nhu cầu về hàng hóa sản xuất (manufactured goods) và theo sau đó là sự gia tăng sản lượng sản xuất.

Nguồn: ST

Thuật ngữ cùng chủ đề Tất cả

Thuật ngữ mới nhấtTất cả