Tìm kiếm thuật ngữ

Tra cứu thông tin - Từ - Tài liệu kinh tế về lĩnh vực tài chính & chứng khoán

tìm kiếm theo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tin mới nhất

Thông tin chung

THUỘC NHÓM
Một số dấu hiệu xu hướng thị trường

SỐ LƯỢT XEM
3864

NGÀY CẬP NHẬT
05/06/2009

Hiệu ứng đường cong J / J - Curve effect

Khuynh hướng đối với sự thâm hụt cán cân thanh toán của một nước khởi đầu không thuận lợi, tiếp theo sự giảm giá của tiền tệ, trước khi đạt đến thặng dư. Đó là vì sự điều chỉnh toàn bộ khối lượng ngoại thương cho việc giảm giá, liên quan đến sự “lệnh pha”. Có sự sụt giảm ngay trong giá xuất khẩu và sự tăng giá nhập khẩu, dẫn đến hàng xuất khẩu trong hiện tại kiếm được ít ngoại tệ và nhập khẩu trong hiện tại tốn nhiếu ngoại tệ hơn, tạo tăng mức thâm hụt trong cán cân thanh toán (đường cong J chuyển xuống). Tuy nhiên, qua thời gian, giá xuất khẩu thấp sẽ tăng lên, trong khi đó, giá nhập khẩu cao sẽ làm giảm cầu nội địa đối với hàng nhập khẩu, đưa đến sự cải thiện trong cán cân thanh toán (sự chuyển lên của đường cong J).

Nguồn: ST

Thuật ngữ cùng chủ đề Tất cả

Thuật ngữ mới nhấtTất cả