Tìm kiếm thuật ngữ

Tra cứu thông tin - Từ - Tài liệu kinh tế về lĩnh vực tài chính & chứng khoán

tìm kiếm theo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tin mới nhất

Thông tin chung

THUỘC NHÓM
Chỉ số về năng lực hoạt động (lần)

SỐ LƯỢT XEM
2965

NGÀY CẬP NHẬT
14/10/2013

Hệ số nguy cơ phá sản / Z-Score

Các nhà đầu tư thường xem xét hệ số đòn bẩy tài chính (Financial leverage) để đánh giá tình hình nợ nần của doanh nghiệp từ đó quyết định mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp đó. Tuy nhiên có một chỉ số có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá rủi ro tốt hơn, thậm chí có thể dự đoán được nguy cơ phá sản của doanh nghiệp trong tương lai gần. Đó chính là hệ số nguy cơ phá sản (Z-Score) do nhà kinh tế học Hoa Kỳ Edward I. Altman, giảng viên trường đại học New York thiết lập. Công thức tính hệ số nguy cơ phá sản:

Z-Sscore = 1,2*A1+1,4*A2+3,3*A3+0,6*A4+1,0*A5 Trong đó:

_A1 = Vốn lưu động/Tổng tài sản

_A2 = Lợi nhuận chưa phân phối/Tổng tài sản

_A3 = EBIT/Tổng tài sản

_A4 = (Giá thị trường của cổ phiếu*Số lượng cổ phiếu lưu hành)/Tổng nợ

_A5 = Hiệu quả sử dụng tài sản Sau khi đã tính toán được hệ số nguy cơ phá sản rồi, các nhà đầu tư sẽ đối chiếu với các giá trị sau:

_Nếu Z-Score ≥ 2.99 thì doanh nghiệp có tài chính lành mạnh

_Nếu 1.81 < Z-Score < 2.99 thì doanh nghiệp không có vấn đề trong ngắn hạn, tuy nhiên cần phải xem xét điều kiện tài chính một cách thận trọng

_Nếu Z-Score ≤ 1.81 thì doanh nghiệp có vấn đề nghiêm trọng về tài chính.

Nguồn: ST

Thuật ngữ cùng chủ đề Tất cả

Thuật ngữ mới nhấtTất cả