Tìm kiếm thuật ngữ

Tra cứu thông tin - Từ - Tài liệu kinh tế về lĩnh vực tài chính & chứng khoán

tìm kiếm theo
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tin mới nhất

Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư/Return on investment capital (ROIC )

.

Thông tin chung

THUỘC NHÓM
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

SỐ LƯỢT XEM
17120

NGÀY CẬP NHẬT
04/11/2014

Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư / Return on investment capital (ROIC )

Là hệ số đánh giá hiệu quả sinh lời trên tổng vốn đầu tư. Công thức: (Lợi nhuận hoạt động kinh doanh thuần sau thuế - cổ tức)/ tổng vốn đầu tư.

Nguồn: ST

Thuật ngữ cùng chủ đề Tất cả

Thuật ngữ mới nhấtTất cả