Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Học thuyết tự do kinh doanh (Laisser – faire)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1391
Người gửi : thaont Ngày gửi : 10/11/2008 04:37:13
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0
Một học thuyết kinh tế nhấn mạnh tính ưu việt của thị trường “tự do” (xem hệ thống giá) so với nền kinh tế tập trung của nhà nước. Lý thuyết này cho rằng, nền kinh tế xí nghiệp tư nhân sẽ đạt được hiệu quả hơn trong việc phân phối và sử dụng các nguồn tài nguyên kinh tế hiếm và tăng trưởng nhanh hơn so với nền kinh tế tập trung, mà ở đó chính phủ sở hữu các tài nguyên và tự do tối đa để triển khai các nguồn tài nguyên này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để làm việc chăm chỉ và chấp nhận rủi ro. Bộ máy quan liêu nhà nước, về mặt khác, có thể làm tắc nghẽn công việc kinh doanh và sáng kiến.
Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web