Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Sự tăng trưởng tiêu cực (Immiserizing growth)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1117
Người gửi : thaont Ngày gửi : 06/11/2008 03:19:04
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Một hoàn cảnh trong đó ý định gia tăng tiềm lực tăng trưởng thông qua xuất khẩu thực tế của một nước đang phát triển đưa đến kết quả là sự trì trệ tiềm năng đó. Đây là một trường hợp ngoại lệ chỉ hạn chế trên lý thuyết, ở một nước có đặc sản xuất khẩu của mình (một quặng mỏ hay sản phẩm nông nghiệp) chiếm phần trội hơn của thương mại thế giới. Một nước cần xuất khẩu để kiếm ngoại tệ nhằm tài trợ cho nhập khẩu hướng vào việc tăng trưởng kinh tế trong nước. Nếu tất cả các cố gắng xuất khẩu của nó tập trung vào đặc sản, điều này có thể đưa đến việc “thặng dư quá mức” sản phẩm dẫn đến hoạt động thương mại của nước đó xấu đi. Kết quả là, số ngoại tệ kiếm được của nước đó bây giờ mua ít hơn hàng nhập và sự tăng trưởng tiềm năng nội địa sẽ suy yếu.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web