Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Hệ thống kinh tế (Economic system)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 2052
Người gửi : thaont Ngày gửi : 22/10/2008 05:42:59
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Một cơ chế để kết nối hai vấn đề: sự khan hiếm và sự lựa chọn. Vì các tài nguyên kinh tế có giới hạn đối với nhu cầu của xã hội về hàng hóa và dịch vụ, một phương tiện phân phối tài nguyên giữa các mục đích được lựa chọn cần thiết phải đặt ra. Trong thế giới, hiện tại có ba cơ chế phân phối cơ bản nhằm thực hiện chức năng này là: kinh tế doanh nghiệp tư nhân, trong đó tài nguyên được phân phối qua các thị trường; kinh tế kế hoạch hóa tập trung, do nhà nước phân phối; kinh tế hỗn hợp do thị trường và nhà nước cùng phân phối.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web