Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Viện trợ kinh tế (Economic Development)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1197
Người gửi : thaont Ngày gửi : 22/10/2008 05:39:53
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Sự tài trợ dưới hình thức tài chính và vật chất cho một nước đang phát triển (chủ yếu) và được xem như tăng cường sức mạnh của nền kinh tế ấy. Viện trợ kinh tế được thực hiện trên cơ sở song phương bởi từng chính phủ riêng rẽ và các định chế tài chính riên rẽ (thí dụ, ngân hàng thương mại), và trên cơ sở đa phương như qua ngân hàng thế giới và các tổ chức quốc tế khác, thí dụ: Qũy phát triển nước ngoài của cộng đồng châu Âu. Sự giúp đỡ này tăng đến “tột đỉnh” về khoản thu nhập ngoại tệ và số tiết kiệm trong nước của nước nhận viện trợ , cũng như cung cấp kỹ thuật quản lý và chuyên môn mà trong nước không có.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web