Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Đầu tư tự định (Autonomous)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1544
Người gửi : thaont Ngày gửi : 17/10/2008 04:55:24
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Là một phần của đầu tư thực sự. Nó hoàn toàn độc lập đối với mức độ và sự thay đổi trong thu nhập quốc dân. Đầu tư tự định thường tùy thuộc vào các yếu tố cạnh tranh như hiện đại hóa nhà máy để cắt giảm phí tổn hoặc để khai thác sáng kiến và phát minh mới.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web