Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Chi tiêu công (Government (public) expenditure)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1255
Người gửi : thaont Ngày gửi : 15/10/2008 08:10:42
Lượt bình chọn : 1 Điểm trung bình : 5

Việc chi tiêu đầu tư hiện hành do chính phủ trung ương và chính quyền địa phương thực hiện nhằm cung cấp hàng hóa, xã hội và dịch vụ (y tế, giáo dục, quốc phòng, đường xá v.v…) hàng hóa thị trường và dịch vụ ( khoáng sản, dịch vụ bưu điện  v..v…) trong dòng chu chuyển của thu nhập quốc dân, các loại trợ cấp được loại trừ khỏi phần chi tiêu của chính phủ, vì các khoản này không tạo ra thu nhập đối với dịch vụ sản xuất (có nghĩa là cộng vào tổng sản lượng) và đôi khi chỉ là thuế chuyển dịch nhận được từ một hộ này qua hộ khác. Chi tiêu của chính phủ được lấy từ thuế và từ tín dụng của nhà nước.

Chi tiêu của chính phủ là một thành phần quan trọng của tổng cầu trong dòng chu chuyển của thu nhập và chi phí và được sử dụng như là một công cụ của chính sách tài chính trong việc điều hòa mức tiêu dùng trong nền kinh tế.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55918
Thành viên
Liên kết Web