Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Hạng mục thuế ưu đãi (Tax Preference Items)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1208
Người gửi : admin Ngày gửi : 22/09/2008 04:52:39
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0
Hạng mục được luật thuế xác định rằng người đóng thuế phải tính vào khi tính toán thuế tối thiểu có lựa chọn (AMT- alternative Minium Tax). Theo đạo luật nhà nước các hạng mục ưu đãi bao gồm: 100% trị giá thua lỗ thụ động thuần (net passive losses) có nghĩa là không có giao dịch mua bán quyền lợi mà theo luật thông thường cho phép đối với quyền lợi đã có trước khi thông qua; lợi ích từ khấu hao tích luỹ được tính theo nhiều cách khác nhau đối với tài sản cá nhân hay tài sản thực; vài giá phí vô hình nào đó, số thặng dư của trị giá thị trường công bằng vào thời điểm thực hiện đối với giá phí Option của hợp đồng Option chứng khoán tặng thưởng (incentive stock options); tiền lãi được miễn thuế trên trái phiếu vì mục đích riêng (private purpose bonds) của chính quyền đô thị phát hành và số trị giá gia tăng không tính thuế của tài sản được đóng góp vào các việc từ thiện. Các ưu đãi cho công ty thường giống như của cá nhân nhưng có thêm: chi phí tăng số dự trữ nợ khó đòi khi chúng vượt quá mức kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng cho các ngân hàng nhỏ và các tổ chức tài chánh khác, số lợi nhuận căn cứ trên số phần trăm hoàn tất kết toán đối với các hợp đồng dài hạn được thực hiện, tiền kiếm được do bố trí tài sản người buôn bán trong năm có bố trí ngược lại với phương pháp kế toán trả dần- và trị giá tương đương 50% chênh lệch giữa lợi tức trong sổ sách công ty và nợ thuế tối thiểu có lựa chọn (AMT- alternative minium tax). Ưu đãi sau cùng là nhằm vào lợi nhuận báo cáo đến cổ đông nhưng không đánh thuế thường xuyên.
Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 56066
Thành viên
Liên kết Web