Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Mang lui thua lỗ, mang sang thua lỗ để giảm thuế (Tax Loss Carryback, Carry Forward)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1474
Người gửi : admin Ngày gửi : 22/09/2008 04:26:34
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0
Trong thuế có một thuận lợi là nó cho phép một công ty hay cá nhân được dùng số thua lỗ để giảm số nợ thuế. Công ty có thể bù đắp vốn năm hiện hành hay thua lỗ hoạt động thuần (net operating losses) dựa trên lợi nhuận trong 3 năm ngay trước đó, với năm đầu tiên gần nhất. Sau khi mang lui, nó có thể mang sang còn gọi là (carryover) số thua lỗ vốn 5 năm và số thua lỗ hoạt động thuần lên tới 15 năm. Sau đó nó sẽ xem như đã phục hồi lại sức tài chánh. Các cá nhân có thể mang sang thua lỗ vốn cho đến khi họ sử dụng hết số năm không giới hạn để bù đắp thay cho tư bản kiếm được. Tuy nhiên, không giống như công ty, cá nhân thường không thể mang lui thua lỗ để áp dụng vào bản khai thuế năm trước. Đạo luật nhà nước kiềm chế mua đứt (buyout)- mua một số phần trăm quyền kiểm soát công ty vì động cơ thuế bằng cách giới hạn việc sử dụng NOL khi một công ty bị thua lỗ đã có quyền sở hữu thay đổi từ 50% trở lên trong thời gian 3 năm. Có một số điều khoản trong luật lệ phức hợp nói về việc mang lui thua lỗ trong giao dịch mua bán các hợp đồng futures hàng hoá.
Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 56066
Thành viên
Liên kết Web