Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Các điều kiện Pareto (Pareto conditions)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1010
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 04/01/2014 08:17:28
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Một loạt quy tắc đặt ra trong kinh tế học phúc lợi, nếu thực hiện được sẽ đưa đến một tối ưu Pareto. Nói tóm tắt, những quy tắc này là:
1. Tỷ lệ thay thế biên trong tiêu dùng (tỷ lệ mà một người tiêu dùng có thể trao đổi một hàng hóa lấy một hàng hóa khác mà không làm tốt hơn hàng hoặc kém đi) giữa bất cứ hai mặt hàng nào cũng phải như nhau đối với mọi người tiêu dùng.
2. Tỷ lệ thay thế biên của kĩ thuật (tỷ lệ mà một yếu tố sản xuất có thể được thay thế cho một yếu tố khác trong khi vẫn duy trì các mức sản lượng) giữa bất cứ hai yếu tố sản xuất nào, phải giống nhau ở bất cứ chi tiết nào mà các yếu tố này sử dụng.
3. Tỷ lệ biến đổi biên (tỷ lệ mà nền kinh tế xét toàn bộ phải bỏ qua sự sản xuất bất cứ một mặt hàng để tăng sản lượng của một mặt hàng khác) đối với bất cứ hai mặt hàng hóa nào cũng phải bằng tỷ lệ thay thế biên trong tiêu dùng của hai mặt hàng này.   

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 56066
Thành viên
Liên kết Web