Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Tối ưu Pareto (Pareto optimum)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 1057
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 04/01/2014 08:15:54
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Khi các nguồn lực và sản lượng của một nền kinh tế được phân chia mà không có sự phân chia lại làm cho bất cứ ai khá lên mà cũng không làm cho ít nhất là bất cứ một người nào khác kém đi thì lúc đó là có sự hiện hữu của một tối ưu Pareto. Khái niệm này do Vilfredo Pareto đề xuất và được lấy tên ông để gọi. Một sự phân chia lại các nguồn lợi mà làm cho ít nhất một người khá lên trong khi không làm cho bất cứ ai kém đi thì được gọi là sự cải thiện Pareto.
Phần lớn kinh tế học phúc lợi chú ý phân tích các điều kiện trong đó có thể thực hiện một tối ưu Pareto. Cho dù nó có tầm quan trọng về phân tích, nhưng tiêu chuẩn vế Pareto mang lại một tính giới hạn lớn vì không đưa ra được hướng dẫn để lựa chọn giữa các giải pháp thường làm cho một người khá lên trong khi gây tồn hại cho một người khác. Do hầu hết bất cứ chính sách kinh tế nào cũng sẽ có điều bất lợi cho một người nào đó, đây là một sự hạn chế lớn.
Để khắc phục điều này, một số nhà kinh tế học đã tìm cách bổ sung tiêu chuẩn Pareto bằng những tiêu chuẩn dựa vào sự công bằng về phân phối, trong khi một số nhà kinh tế học khác đã xem xét đến việc sử dụng các kiểm định bù trừ.  

  

  

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 56066
Thành viên
Liên kết Web