Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Tỷ suất biên lợi nhuận gộp (Gross margin)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Chỉ số tài chính Số lượt xem : 51649
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 29/05/2014 04:01:31
Lượt bình chọn : 4 Điểm trung bình : 2

Công thức tính: Tỷ suất lợi nhuận gộp biên = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (%) được tính bằng cách lấy Lợi nhuận gộp chia cho Doanh thu thuần.

Tỷ suất lợi nhuận gộp biên (Gross margin) cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Có thể đánh giá mức độ hiệu quả này bằng cách so sánh với tỷ số của các công ty cùng ngành. Nếu tỷ số của các công ty đối thủ cao hơn, thì công ty đang phân tích rất khó cạnh tranh được với công ty cùng ngành.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web