Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (Net Interest Margin)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Các hoạt động chủ yếu của NHTM Số lượt xem : 60494
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 31/08/2013 10:55:17
Lượt bình chọn : 11 Điểm trung bình : 3.636364

Công thức tính: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) = Thu nhập lãi thuần/Tài sản Có sinh lãi trung bình

Hoặc: NIM = Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) - (trừ) Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF)

Cũng như các doanh nghiệp khác, ngân hàng phải có các khoản tài sản để đưa vào hoạt động kinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Để đánh giá hiệu quả hoạt động ngân hàng, người ta phân loại tài sản thành các dạng: Tài sản Có sinh lãi (như các khoản cho vay, khoản đầu tư tài chính…), Tài sản Nợ (Huy động khách hàng, Vay từ các ngân hàng khác…) và tài sản thông thường (ví dụ như tài sản cố định là văn phòng, máy móc thiết bị…).

Thu nhập sản sinh ra từ các khoản Tài sản Có sinh lãi được hạch toán dưới khoản mục Thu nhập lãi thuần (và các khoản tương tự). Để đo lường hiệu quả tạo lợi nhuận của các Tài sản Có sinh lãi của ngân hàng, người ta tính tỷ lệ NIM như trên.

Tỷ lệ NIM cao là một dấu hiệu quan trọng cho thấy ngân hàng đang thành công trong việc quản lý tài sản và nợ. Ngược lại, NIM thấp sẽ cho thấy ngân hàng gặp khó khăn trong việc tạo lợi nhuận.

Ở các ngân hàng bán lẻ nhỏ, tỷ lệ NIM có khuynh hướng cao hơn các ngân hàng bán sỉ lớn.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web