Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Thu nhập ròng từ nước ngoài (Net Income from Abroad - NIA)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 51137
Người gửi : PhanAiLinh Ngày gửi : 23/12/2009 05:19:27
Lượt bình chọn : 17 Điểm trung bình : 2.117647
Một số tài liệu khác ghi là NFI (Net Factor Income from Abroad) hoặc NFFI (Net Foreign Factor Income)
NIA là hiệu số giữa thu nhập từ các yếu tố xuất khẩu và thu nhập từ các yếu tố nhập khẩu.
NIA = GNP - GDP
Mối quan hệ giữa GDP và GNP được biểu hiện thông qua NIA.
Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web