Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Lợi thế thương mại (Good Will)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Bảng cân đối kế toán Số lượt xem : 13706
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 16/10/2014 04:13:48
Lượt bình chọn : 1 Điểm trung bình : 1

Lợi thế thương mại là nguồn lực vô hình mà doanh nghiệp có được thông qua việc mua bán sát nhập doanh nghiệp khác. Cụ thể, khi một doanh nghiệp đi mua lại một doanh nghiệp khác nhưng phải trả một số tiền lớn hơn ( hoặc nhỏ hơn) so với giá trị thị trường ròng của doanh nghiệp có tính chất mua lại tại thời điểm đó, phần tiền chênh lệch chính là lợi thế thương mại. Lợi thế thương mại là một tài sản vô hình, có thể mang giá trị âm hoặc dương.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web