Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Lợi nhuận sau thuế trước lãi vay (Earning before interest after taxes)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Phân tích cơ bản Số lượt xem : 19550
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 17/10/2014 10:05:18
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0

Là chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. EBIAT được tính bằng cách lấy lợi nhuân trước thuế và lãi vay nhân với ( 1- thuế suất doanh nghiệp).

Công thức: EBIAT = EBIT x ( 1- tax rate ) Chỉ tiêu EBIAT không tính đến yếu tố cấu trúc của vốn và ít được sử dụng khi phân tích cơ bản.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web