Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Lệnh tốt nhất khác bên (Opposite Side Best Order, OBO)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Số lượt xem : 14562
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 23/05/2014 10:12:09
Lượt bình chọn : 1 Điểm trung bình : 4

Lệnh tốt nhất khác bên (Opposite Side Best Order, OBO hay Counterparty Best Order) có các đặc điểm tương tự nhưng mức giá xác định sau khi vào hệ thống lại đối ngược so với Lệnh tốt nhất cùng bên (Same Side Best Order, SBO).

Giống như lệnh SBO, lệnh OBO là loại lệnh mua/bán chứng khoán mà người đặt lệnh chỉ ghi khối lượng, chứ không ghi mức giá mua bán cụ thể trong lệnh, tương tự như khi đặt lệnh thị trường MP. Nói cách khác đây là lệnh mua/bán chứng khoán không có giá xác định tại thời điểm nhập lệnh.

Thay vào đó, giá của lệnh mua bán sẽ được xác định sau khi lệnh đã vào sổ lệnh; cụ thể là lệnh này sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (Limit Order, LO)và nhận mức giá là mức giá tốt nhất khác bên (bên đối ứng là bên bán nếu là lệnh mua và bên mua nếu là lệnh bán).

Trong trường hợp chưa có lệnh của bên đối ứng thì giá sẽ bằng giá tốt nhất cùng bên + (cộng) 1 đơn vị yết giá đối với lệnh mua, hoặc – (trừ) 1 đơn vị yết giá đối với lệnh bán. Trong trường hợp 2 bên đều không có lệnh, thì sẽ là giá khớp lệnh gần nhất.

Sau khi vào sổ lệnh và chuyển thành lệnh giới hạn, lệnh OBO sẽ có các thuộc tính như lệnh giới hạn (Limit Order, LO).

Ví dụ: Trên sổ lệnh của cổ phiếu SD9 có lệnh mua tốt nhất (giá cao nhất) chưa khớp ở mức giá 17.000 đồng và lệnh bán tốt nhất (giá thấp nhất) ở mức giá 17.500 đồng. Bạn đặt lệnh mua OBO. Khi vào sổ lệnh, lệnh của bạn sẽ chuyển thành lệnh mua giới hạn (LO) với mức giá là 17.500 đồng và khớp ngay tức thì với lệnh bán.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web