Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Lệnh tốt nhất cùng bên (Same Side Best Order, SBO)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán Số lượt xem : 15531
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 23/05/2014 10:09:28
Lượt bình chọn : 1 Điểm trung bình : 4

Lệnh tốt nhất cùng bên (Same Side Best Order, SBO) là loại lệnh mua/bán chứng khoán mà người đặt lệnh chỉ ghi khối lượng, chứ không ghi mức giá mua bán cụ thể trong lệnh, tương tự như khi đặt lệnh thị trường MP. Nói cách khác đây là lệnh mua/bán chứng khoán không có giá xác định tại thời điểm nhập lệnh.

Thay vào đó, giá của lệnh mua bán sẽ được xác định sau khi lệnh đã vào sổ lệnh; cụ thể là lệnh này sẽ chuyển thành lệnh giới hạn (Limit Order, LO)và nhận mức giá là mức giá tốt nhất cùng bên.

Giá tốt nhất cùng bên đối với lệnh mua là giá mua cao nhất hiện có trong sổ lệnh, đối với lệnh bán là giá bán thấp nhất hiện có trong sổ lệnh. Trong trường hợp không có lệnh cùng bên, giá của lệnh SBO sẽ là giá khớp lệnh gần nhất.

Sau khi vào sổ lệnh và chuyển thành lệnh giới hạn, lệnh SBO sẽ có các thuộc tính và bị ràng buộc bởi các điều kiện giao dịch của lệnh giới hạn.

Ví dụ: Trên sổ lệnh của cổ phiếu SD9 có lệnh mua tốt nhất (giá cao nhất) chưa khớp ở mức giá 15.000 đồng và lệnh bán tốt nhất (giá thấp nhất) ở mức giá 15.500 đồng. Bạn đặt một lệnh mua SBO, thì khi vào sổ lệnh, lệnh của bạn sẽ chuyển thành lệnh mua giới hạn (LO) với mức giá 15.000 đồng.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web