Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Hệ số tương quan (Correlation coefficient)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Các thuật ngữ thường dùng Số lượt xem : 34138
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 12/10/2013 08:47:58
Lượt bình chọn : 7 Điểm trung bình : 3.857143

Trong tài chính, Hệ số tương quan là một công cụ thống kê dùng để đo lường mối quan hệ tương quan của 2 chứng khoán. Hệ số tương quan thường được sử dụng trong quản trị danh mục đầu tư.

Hệ số tương quan có giá trị nằm trong khoảng -1 đến +1. Hai chứng khoán ( hoặc tài sản) được xem là tương quan dương hoàn hảo (Perfect positive correlation) khi hệ số tương quan bằng +1, nghĩa là 1 chứng khoán dịch chuyển đi lên (hoặc xuông) thì chứng khoán kia cũng dịch chuyển đi lên (hoặc xuống) một đoạn tương ứng. Ngược lại, hai chứng khoán được xem là tương quan âm hoàn hảo (Perfect negative correlation) khi hệ số tương quan có giá trị -1, nghĩa là 1 chứng khoán dịch chuyển đi lên (hoặc xuống) thì chứng khoán kia dịch chuyển theo hướng ngược lại, tức là dịch chuyển đi xuống (hoặc đi lên) 1 đoạn tương ứng. Nếu 2 chứng khoán có hệ số tương quan bằng 0 thì 2 chứng khoán được xem là không tương quan với nhau.

Trong thực tế, sự tương quan hoàn hảo là ít khi xảy ra mà thay vào đó chúng ta sẽ thường thấy những chứng khoán tương quan với nhau theo một mức độ nào đó.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web