Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Định luật Parkinson (Parkinson’s law)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất Số lượt xem : 8651
Người gửi : thaont Ngày gửi : 07/12/2008 10:13:57
Lượt bình chọn : 3 Điểm trung bình : 1

Sự nhận xét của giáo sư C. North Cote Parkinson cho rằng, công việc được mở rộng tùy theo thời gian khả dụng nhằm thực hiện công việc ấy. Nếu nhận xét này đúng thì sự thiếu hiệu suất do nó tạo ra sẽ phơi bày khó khăn về tổ chức hết sức nghiêm trọng cho các doanh nghiệp có quy  mô đáng kể nào.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Định luật Parkinson về thời gian
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 55937
Thành viên
Liên kết Web