Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Các nhân tố của sản xuất (Factors of production)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Kinh tế vĩ mô Số lượt xem : 27290
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 05/04/2014 10:24:09
Lượt bình chọn : 4 Điểm trung bình : 4

Các nhân tố của sản xuất là các nguồn lực được sử dụng trong việc sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ, bao gồm đất đai, lao động và vốn (tư bản).

Đất đai hoặc tài nguyên thiên nhiên là đất đai và khoáng vật được sử dụng để tạo ra sản phẩm.

Lao động là sức người được sử dụng trong quá trình sản xuất, bao gồm cả kĩ năng chuyên môn và marketing. Tiền được trả cho đội ngũ lao động được gọi là tiền lương.

Tư bản (hay còn gọi là hàng hóa tư bản) là những phương tiện để sản xuất, được sử dụng trong quá trình sản xuất ra các hàng hóa khác, bao gồm máy móc, công cụ, và nhà cửa (xưởng sản xuất).

Vốn (tư bản) lại được chia thành vốn cố định và vốn lưu động

Vốn cố định biểu hiện ra thành tài sản cố định của doanh nghiệp: bao gồm máy móc, nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ...

Vốn lưu động là biểu hiện thành tiền của tài sản lưu động: Bao gồm những hàng hóa thành phẩm hoặc bán thành phẩm sẽ được bán hoặc sẽ được hoàn thiện để bán trong tương lai gần, và các tài sản cần phải được sử dụng trong quá trình sản xuất, bao gồm: tiền lương, thuế, nguyên vật liệu...

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 368034
Thành viên
Liên kết Web