Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Các nhà phòng ngừa rủi ro (Hedgers)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Thị trường chứng khoán Số lượt xem : 14963
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 29/03/2014 10:53:18
Lượt bình chọn : 1 Điểm trung bình : 5

Nông dân, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu đểu có thể là các nhà phòng ngừa rủi ro. Một nhà phòng ngừa rủi ro mua hoặc bán trong thị trường giao sau để bảo đảm cho giá cả của hàng hóa trong tương lai mà họ dự định bán hoặc mua vào một ngày trong tương lai trên thị trường tiền mặt. Điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại rủi ro giá cả.

Những người nắm giữ vị thế mua trong hợp đồng giao sau (những người mua hàng hóa) đang cố gắng để bảo vệ giá càng thấp chừng nào càng tốt chừng đó. Ngược lại những ai nắm giữ vị thế bán trong hợp đồng giao sau (người bán hàng hóa) sẽ muốn giữ cho giá cao chừng nào tốt chừng đó. Tuy nhiên, hợp đồng giao sau cung cấp một mức giá xác định rõ ràng cho cả hai bên đối tác, nó sẽ làm giảm rủi ro liên quan đến biến động giá. Phòng ngừa rủi ro bằng các hợp đồng giao sau có cũng có thể được sử dụng nhưng một phương tiện để chốt một mức giá biên có thể chấp nhận được giữa chi phí của nguyên liệu thô và chi phí bán lẻ của sản phẩm được sản xuất cuối cùng.

Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 256421
Thành viên
Liên kết Web