Chức năng chính
Trang chủ Pedia
Giới thiệu
Hỏi / Đáp
Góp ý
Trợ giúp
Danh mục Tra cứu
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế vi mô
Kinh tế lượng và thống kê
Tiền tệ
Ngân hàng
Thị trường chứng khoán
Tài chính doanh nghiệp
Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật
Bảo hiểm
Kế toán
Kiểm toán
Khảo sát thị trường
Bạn đánh giá chất lượng thuật ngữ của VietstockPedia như thế nào?
Bạn đánh giá về giao diện VietstockPedia như thế nào?
Tìm kiếm thuật ngữ :
Tìm kiếm theo:  AĂÂBCDĐEÊFGHIJKLMNOÔƠPQRSTUƯVXYWZ
Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (Yield on Earning Assets)
 
Tiếng Pháp:
Thuộc nhóm : Các hoạt động chủ yếu của NHTM Số lượt xem : 1580
Người gửi : AdminPedia Ngày gửi : 31/08/2013 10:56:42
Lượt bình chọn : 0 Điểm trung bình : 0
Công thức tính: Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) = Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự/Tài sản Có sinh lãi bình quân
     Trong đó: Tài sản Có sinh lãi = Tiền gửi tại NHNN + Tiền gửi tại các TCTD khác + Chứng khoán đầu tư + Cho vay khách hàng
     Tài sản Có sinh lãi là nguồn tạo thu nhập chính của hầu hết các ngân hàng.
     Vì phụ thuộc nhất định vào mức lãi suất chung, YOEA có thể biến động mạnh qua từng giai đoạn.
     YEOA quá cao so với các ngân hàng khác có thể cho thấy mức độ sinh lời từ Tài sản Có, nhưng cũng thể hiện mức độ rủi ro cao của danh mục Tài sản Có sinh lãi, đặc biệt là các khoản vay.
     Trong khi đó, YOEA thấp có thể hàm ý rằng ngân hàng đang sở hữu một danh mục Tài sản Có ít hiệu quả, khả năng đem lại lợi nhuận thấp.
Bình chọn
Điểm trung bình
   
Bình chọn
Files đính kèm
Những bài viết bổ sung
Các bài viết / thuật ngữ liên quan

Danh mục thảo luận
Viết bài bổ sung / thảo luận
Viết bài :
Nội dung bổ sung:
Xem thêm (Tags):
  Đăng nhập trước khi gửi bài
Thống kê
   Số lượng thuật ngữ : 1966
   Số bài bổ sung : 1
   Số bài thảo luận : 8
   Số bài hỏi / đáp : 68481
Thành viên
Liên kết Web